Handledning

För den arbetsgrupp som i sin arbetsvardag förväntas vara stöd åt andra människor.
Att arbeta med andra människors behov och utsatthet, inom ramen för lagstiftning, befintliga medel och andra upptänkliga ramverk är något som kräver en medarbetare som mår bra, har en god kompetens och kan lyssna aktivt med empati, utan att köra slut på sig själv.

Kontinuerlig handledning vässar både den enskilde medarbetaren och arbetsgruppen. I handledning lär ni känna varandras styrkor och utvecklar områden som behöver utvecklas. Ett arbetslag som är självgående, tar ansvar var och en samt tillsammans är organisationens främsta tillgång.

Vi processhandleder, vilket innebär totalt medarbetarfokus. Det som pågår, är en utmaning, finns att lära och det som är aktuellt utgör handledningstillfällets agenda. Behövs teori eller pedagogiska delar så planeras det in utifrån arbetsgruppens behov. tofflor+kuddar+tulpan

En handledningsinsats från Framgångsbyrån planeras in över minst en tolvmånadersperiod. Var tredje vecka är en bra tid mellan gångerna. Varje handledningstillfälle är mellan 1,5 – 3 timmar, beroende på gruppens storlek och önskemål.

Våra handledare,

Inger Eriksson är en erfaren och uppskattad grupp- och processledare. En som ser och hör det som sägs och syns. Hon har modet att vara obekväm och lyfta de frågor som behövs. Hennes tydlighet förmedlas på ett rakt och ärligt sätt. Med stor närvaro tar hon er arbetsgrupp på allvar, förvaltar förtroende och håller de ansvariga för sin utveckling. Inger har arbetat med samtalsgrupper, coaching och handledning i grupp sedan år 2000. På resans gång har Inger lagt till kompetenser och hyser idag detta i sin portfölj. Personal – och beteendevetare, Handledare, certifierad coach enligt International Coach federation samt NLP master.