Gruppcoaching & Handledning


Arbetsgruppen & teamet

Att arbetsgruppen strävar åt samma håll är en förutsättning för att nå resultat och uppsatta mål, produktiva som ekonomiska. När vi coachar en grupp jobbar vi med gruppens inneboende resurser och potential. Var och en behöver se sin del och ta sitt individuella ansvar. Gruppcoaching kan användas i en välmående grupp med god kommunikation likväl som i en där just dessa delar saknas och behöver stärkas eller plockas fram.

Styrelser och ledningsgrupper

Alla grupper är olika men väldigt mycket är likt mellan grupper. En grupp ser till att den får vad den behöver, finns ingen uttalad ledare så framträder en, finns det en ledare som inte tar sin plats, framträder ändå ett ledarskap i gruppen. Genom coaching och handledning i styrelser och ledningsgrupper definieras både roller och behov. Det spar tid och energi att få ägna sig åt det man ska istället för att undra vem som har vilken roll. Med coachens hjälp får ni verktyg att arbeta med varandras resurser, blir starkare och arbeta smartare.

Handledning kontra coaching

Coachande-möteHandledning är vida stort begrepp. I vår handledning återfinns den kompetens som handledaren besitter. Vilket hos oss är coaching, beteendevetenskaplig teori, systemiskt förhållningssätt samt den stora erfarenheten av att leda grupper i process. Läs mer om handledning.