Executive coaching

Executive coaching – för modiga chefer och ledare

Executive – eller ledningscoaching handlar om att tydliggöra, förenkla och fokusera kraft mot rätt mål i en tillvaro som är full av komplexitet, förändring och oklarhet. Alla ledare, med ett visst mått av erfarenhet, vet att de ofta måste fatta beslut och agera på ofullständig information. Osäkerheten är ofta påtaglig. Coachen hjälper ledaren att analysera, prioritera och fokusera.

Framgångsbyråns filosofi kring ledarskap bygger på tron att för att kunna utveckla och ge stöd till sina medarbetare behöver man ge sig själv möjligheten till personligt växande. För att kunna leda andra behöver man kunna leda sig själv. Det är vår fulla övertygelse att vår coaching gör skillnad. Coaching är en process, ett aktivt arbete mot de mål du sätter upp för dig själv. IMG_9093-ps_72dpi

Upplägg

Alla coachprogram skapas utifrån deltagarens behov. Med erfarenheten vi tillskansat oss rekommenderar vi ett långsiktigt samarbete för bästa hållbarhet. Som samarbetspartner är vi givetvis med och föreslår passande upplägg. Vi börjar därför med ett samtal för behovsorientering. Kontakta oss för ett första steg.