Coaching

Tänk om det är lättare gjort än sagt! – Inger Eriksson, Årets Coach 2014, grundare och ägare av Framgångsbyrån STHLM.

Om du vill vara ärlig med och mot dig själv har du alla möjligheter att ta ansvar för ditt eget liv och din egen framgång. I våra lådor hittar du ord som mod och värderingar som du kan applicera på ditt ledarskap, din roll i organisationen, som företagare och som människa. Att coachas av oss är enkelt. Inte alltid helt lätt för det. Vi vill att du ska känna dig trygg med vår professionella rakhet, den som ger dig förutsättningen att snabbt komma till resultat och möjligheten till ett hållbart sådant.

Coaching är en samtalsmetod och ett förhållningssätt. Vi arbetar med att göra dig medveten, vi vill att du själv ska se den bästa lösningen för dig. Det kommer du att göra med våra kraftfulla frågor som saknar egen agenda. Vi är där för dig, hela vägen.

Man kan inte få allt, men man kan få det man verkligen vill.

Därför ska du anlita Årets Coach 2014 Åretscoach1

Inger är certifierad Coach med professionalitet och hög närvaro som kombineras med stark intuition och framåtanda. Inger är ifrågasättande, rak, tydlig, har driv och engagemang för att klienten skall få de rätta perspektiven för att kunna ifrågasätta sina val eller icke val. Inger är synnerligen bra på att skapa förtroende i sin coachande roll. Hon är objektiv och inlyssnande när hon ställer de rätta frågorna. Hon använder sina kunskaper utanför coachingen och är en stor förebild för andra coacher. Hon är en stor förebild för småföretagare inom coaching. 

Kontakta oss för förslag på coachprogram som är anpassat till just dig. Du kan välja på samtalsserier som är upplagda på tid (3 – 12 månader) eller ett visst antal coachsamtal samt abonnemang där coachsamarbetet löper månadsvis.