• Från mål till handlingsplan

  Dag 4.  Långrodd
  Att vakna i ett solvarmt rum är sommar in i porerna. Att känna en bris genom gläntan som är öppen är det som avgör hur skönt det är. Det är skönt.
  Jag ligger kvar och njuter tystnaden. När jag väl går så tyst jag kan ut genom dörren och till det gemensamma köket är det vattenkokaren jag drar igång. Tekoppen med Yerbate som min kollega rekommenderat mig att dricka tar jag med ut till trappen som badar i solljus. Filosoferar där en stund medan teet får göra sitt. En dusch och en klänning senare knatar jag mot slottet och frullen i solen. Ja det är mycket sol här. Det bara är så.

  Efter rundan och kaffet står en coachande övning på agendan. ”Walk the talk”. Man jobbar sig från målet man formulerar och bakåt i tiden för att få sig en handlingsplan. Vi jobbar i par och jag förevisar det hela på en av deltagarna. Jag som agerar coach låter den andre tydliggöra sitt mål. Jag hjälper till med frågor för att stämma av att det är tydligt för den andre, att det blir specifikt och tidsatt. Känslor kopplade till målet antecknas också. Sedan backar vi bakåt på tidslinjen. Tillbaka mot nuet. Så ett steg bakåt och tittar mot målet.

  Påhittat exempel. Frågan ställs: Så vad är det du gör här för att var där (målet) i oktober? Där som du spelar i din orkester? Målgöraren funderar, känner efter, kanske säger att det är då han har genrep och det känns mäktigt och nervöst. Backar ett steg till. Vad händer här? Här repeterar jag, 10 timmar i veckan. Vilka dagar och tider? osv. Backar ända tills vi är tillbaka i nuet. Tittar på tidslinjen, går lite fram och åter, kanske går in i tidslinjen, känner in något mer, skriver mer, ändrar, lägger till. När målgöraren är nöjd samlar coachen ihop pappren som lagts ut på golvet längs med tidslinjen och räcker över handlingsplanen till målgöraren.

  Efter lunch sticker ett gäng ut på sjön i en vacker träbåt. Långrodd. Vi badar och fikar på en ö. Ror tillbaka under sångers ackompanjemang. Vi som skapar liv, vi hinner med att ge feedback på de övningar som gjorts, fundera över somliga utmaningar och lyssna till ett vackert kärleksbrev. Den här gruppens deltagare är fantastiska. Var och en och som grupp. Här delas glädje och sorg, stora skratt och mjuka tårar.

  Lite middag på det. Några paddlade säkert kajak. Kursledaren bastade och tog ännu ett dopp spritt språngande och troligtvis lätt ångande.

  Inger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *