• Obundenhet

  IMG_7705

  Lördag morgon och kroppen och knoppen vaknar strax efter 07. Vi får sova till 09. Vi gick och la oss runt 01. Vi borde sova mer. Läser, igen, att vi kvinnor behöver mer sömn än män. Ja jag behöver inte jämföra mig med män jag känner att jag behöver mer sömn men någon del av mig är inte överens. Så jag landar i Livets Sju Andliga Lagar. Där finns acceptans och önskan, där finns obundenheten och oberoendet att få vara som jag är, trött. Minsta möjliga ansträngning kommer inrama dagens aktivitet.

  Den sjätte lagen;

  Lagen om Obundenhet, Oberoende

   I oberoende ligger ovisshetens visdom. I ovisshetens visdom ligger friheten från vårt förflutna. Från det kända, som är fängelset byggt av våra gamla vanor.

  Tillämpning

  • Idag ska jag ägna mig åt oberoende
  • Jag ska ge mig själv och min omgivning friheten att vara som de är
  • Jag ska delta i allting med ett oberoende sinne

  Lagen om obundenhet. För att vinna något här i världen måste du lära dig att släppa din bindning till det du vill ha. Bindning grundar sig på rädsla och otrygghet men den enda genuina trygghetskällan är ditt sanna jag. Ha intentionen ske din vilja. Var öppen och flexibel, bejaka ovissheten. Låt problemen lösa sig själva.
  Mina handlingar är fria från bundenhet vid resultatet.

  Dagens planer har ändrats och jag landar mjukt och skönt i det.

  Njut din lördag!

  Inger

  5 av #Blogg100 ger 95 till

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *