• Effektivitet, grunden för kreativitet?

  Eller är det effektiviteten som dödar kreativiteten? Eller stör kreativa processer de effektiva?

  Att hitta sanningen i ordens betydelse kan bli svårt i en grupp där vi letar efter den med hjälp av de egna värderingarna. För vi tolkar fritt. Vi tolkar kreativitet på olika sätt likväl effektivitet. Låt mig ta ett exempel.

  Kim uppskattar effektiva möten. Kim tycker att ramverket skall sättas tydligt så att alla vet vad som väntas av var och en under möten. Regler, agenda och protokoll är bra hållpunkter. Givetvis skall tider och syfte för mötet hållas.

  Bo uppskattar kreativitet. Bo uppfattar för mycket effektivitet som något som hämmar kreativiteten. Den måste ges utrymme och framförallt kan den inte planeras in. Det är i de kreativa processerna nya idéer växer fram, lösningar ingen tidigare tänkt.

  Om vi istället för att studera kreativitet och effektivitet med värderingar gör det som metodord, kommer vi närmre en möjlighet att förena båda dessa synsätt. Och de andra synsätten som också finns i ett rum där dessa diskuteras.

  Effektivitet

  Vi kan se det som en cirkelrörelse, en process där den ena skapar förutsättning för den andre. I en effektiv struktur finns inplanerat utrymme för kreativitet. Med kreativitet kommer idéer om effektivitet. Kreativitet är en process för problemlösning. Den bygger på kunskap inom området, kunskap om den kreativa processen samt en inre motivation. Effektivitet härstammar från ett ekonomiskt synsätt där målet är att omvandla resurser till produkter och tjänster. Samt att göra detta genom god produktivitet och kvalitet.

  Så med detta synsätt, baserat på ordens ursprung kan vi skapa en miljö, kultur och struktur i vår organisation som främjar att vi arbetar effektivt och kreativt.

  Inger

  23 av #blogg100

  Inlägg taggade med

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *