• Coachande förhållningssätt

   

  – smartare smidigare samtal 

  Den 9-10 oktober håller jag och Karin Ulfhielm, Vargkask, en utbildning i Coachande förhållningssätt. Du som i ditt dagliga arbete möter och bemöter människor och som inte nödvändigtvis har en chefsposition är en ytterst lämplig deltagare…! Du kommer att kunna hjälpa människor att hitta sina egna lösningar och därmed ett större ansvarstagande. Det kommer att bli nödvändigt i dagens och morgondagens ofta (alltför) slimmade organisationer.

  I början av maj i år höll vi tillsammans med HR-bloggen en endagsutbildning i Coachande Ledarskap (snittbetyg för den utbildningen var 5,1 av 6), och har utifrån den och de erfarenheterna tagit fram denna fördjupning. Det blev tydligt att behoven för de som har en chefsposition och de som inte har ett direkt chefsansvar, men som i stor utsträckning verkar och levererar resultat via andra, ofta ser så olika ut, att vi behöver angripa och hantera lärandet på olika sätt. Mycket är förstås detsamma, men många saker skiljer sig åt. Vi har därför valt att i två olika utbildningar djupdyka i respektive grupps utmaningar och möjligheter genom dels Coachande förhållningssätt och i Coachande Ledarskap. Mer om den senare här.

  Utbildningen i Coachande förhållningssätt är upplevelse- och erfarenhetsbaserad och ger dig egna erfarenheter att direkt utgå ifrån när du kommer tillbaka till vardagen. Det ”coachande förhållningssättet” baseras ju inte precis på ”raketforskning”… Men som med allt nytt behövs träning, utvärdering och reflektion för att skapa goda resultat! Du förenklar dina möten och samtal genom det coachande förhållningssättet. Du tar ut svängarna under utbildningen, och fortsätter dina vingslag när du sedan är tillbaks i din arbetsvardag. Där kommer de verkligt stora framstegen (flygningarna…?) att göras.

  Vi tror att du som är lämplig deltagare i Coachande förhållningssätt t ex arbetar med/som:
  – service internt eller mot kund
  – teamledare/projektledare utan formellt personalansvar
  – intern samordnare
  – rekryterare (!)
  – intern konsult
  – HR-medarbetare

  Vill du veta mer kan du kontakta mig eller Karin Ulfhielm. Är du säker på din sak och vill anmäla dig direkt, varsågod – den här vägen!

  Det blir en härlig höst!

  Inger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *